תקנון אתר

תנאי ההתקשרות:
  1. הנני נותן לכם בזה הרשאה קבועה לחייב את חשבוני שפרטיו מצויינים לעיל, בהתאם לסוג המנוי שרכשתי לעיל.
  2. הרשאה זו תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק לי ע"י חברת האשראי כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב לעיל, אף אם יישא מספר אחר.
  3. מובהר, כי מחיר המנוי לתקופה קצובה מראש יהיה מחיר קבוע ולא יתעדכן משך כל התקופה הקצובה
  4. הנני נותן לכם את הסכמתי לקבלת חשבונית ו/או פירוט חיובים באמצעות הדוא"ל שפרטיו מצויינים לעיל.
  5. הפרטים שהוזמנו ופורטו לעיל יישלחו לכתובת שפורטה לעיל מידי חודש.
  6. ניתן להקפיא את המנוי לתקופה שבין חודש לשלושה חודשים בהודעה בכתב למחלקת המנויים של החברה שפרטיה פורטו לעיל
  7. באחריות המנוי להודיע מיידית למחלקת המנויים של החברה, באחד האמצעים שפורטו לעיל, על כל מקרה של אי סדירות בקבלת הגיליונות ו/או שינוי כתובת המנוי, אחרת ייחשב הדבר כהודאה בקבלת המגזינים כסדרם במשך כל תקופת המנוי.
  8. הנני נותן את הסכמתי לקבל מהחברה מעת לעת הודעות, עדכונים וחומרים פרסומיים, בדבר מוצרים ושירותים שונים הניתנים ע"י החברה באמצעות הודעות מסר קצרות (SMS), דוא"ל ובכל אמצעי התקשרות הקיימים.
להסרה מרשימת התפוצה ניתן לפנות בכל עת למחלקת השירות של החברה, שפרטיה מצויינים לעיל ו/או ע"י לחיצה על הקישור להסרה מרשימת התפוצה המופיע בתחתית ההודעה. ביטול ההתקשרות:
  1. הודעת ביטול תשלח לחברה בכתב, דרך אחד האמצעים המפורטים לעיל, תוך ציון שם המנוי, ת.ז. וכתובת – יש לוודא את קבלת ההודעה בטל' 08-9999410.
  2. המנוי ניתן לביטול בהודעה, כמפורט לעיל, תוך 14 יום ממועד ההתקשרות. החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.

אנחנו לשרותכם

שירות הלקוחות עומד לרשותכם בימים א-ה בין השעות 9:00-14:00 בטלפון 08-9999410 או בדוא"ל: service@ozdigital.co.il

מנויים ולא קיבלתם עיתון? העיתון הגיע במצב לא תקין? מלאו את הטופס ונדאג לספק חלופי בהקדם!

צרו קשר